De behandeling

De behandeling

Find it, fix it, leave it alone and let nature do the rest (A.T. Still, grondlegger van de osteopathie)

Femke Postma Equine Osteopathie

Voor de behandeling:
De behandeling van het paard wordt gegeven op de locatie waar het paard staat. Om een optimaal effect van de behandeling te hebben, dient het paard schoon en droog te zijn. Kort voor de behandeling rijden of longeren is niet aan te raden. De behandeling kan het beste plaatsvinden in een vertrouwde, rustige omgeving en niet tijdens de voerrondes, zodat het paard zich goed kan ontspannen. Het is voor mij van belang dat er voldoende ruimte is en ik goed om het paard heen kan lopen. Bij slecht weer moeten we droog en beschut kunnen staan. Ook is een schone en droge ondergrond van belang.

Voordat de behandeling begint wil ik het paard graag even aan de longeerlijn zien bewegen. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt er ook een korte anamnese afgenomen. Zaken die van belang zijn, zijn o.a. ziektes, ongelukken en blessures. Verder is het goed om te weten wat er met het paard gedaan wordt, hoe oud hij of zij is en wat de klachten zijn.

Tijdens de behandeling:
Het paard wordt getest op de mobiliteit van verschillende structuren. Tijdens de behandeling worden manuele technieken gebruikt. Het lichaam wordt als één geheel bekeken en behandeld. Er wordt bewegelijkheid terug gegeven op de plekken waar dit nodig en mogelijk is. Het paard zal in een staat komen waarin het zelfherstellend vermogen aan de slag kan gaan.
Ieder paard reageert anders tijdens een behandeling. Sommige paarden genieten er van en sommige paarden vinden bepaalde handelingen of een bepaald gevoel een beetje spannend. Ik probeer op zoek te gaan naar welke techniek effectief en zo prettig mogelijk is voor het individuele paard.

Reacties die je tijdens een behandeling kunt zien zijn o.a. zuchten, gapen, knipperen met de ogen, smakken, uitrekken, het hoofd ontspannen laten zakken. Wanneer je deze reacties ziet geeft het paard zich over aan de behandeling. Soms voelt het paard dat er wat verandert in het lichaam, bijvoorbeeld een tinteling doordat de doorbloeding op gang komt. Hij kan dan de behoefte hebben om even wat te bewegen. Het kan ook zo zijn dat het lichaam pijnlijk is en daardoor kan aanraking sowieso als vervelend worden ervaren. Een paard kan dan een enkele keer ook boos reageren door bijvoorbeeld te dreigen (en soms daadwerkelijk te slaan of te bijten) of weg te draaien.

Na de behandeling:
Na de behandeling heeft het paard hersteltijd nodig. Hij kan o.a. spierpijn krijgen en wat uit balans zijn. Dit kan een aantal dagen aanhouden. Het paard kan aan de hand of in de stapmolen gestapt worden. Daarnaast is de mogelijkheid om vrij te bewegen aan te bevelen. Na enkele dagen kan de training weer rustig aan worden opgebouwd (gemiddeld genomen na 2-4 dagen, de duur is afhankelijk van de gevonden beperkingen).

Goed om te weten:

  • Mocht ik van mening zijn dat het paard eerst zorg van een dierenarts nodig heeft, dan verwijs ik door.
  • Mijn diensten zijn niet ter vervanging van reguliere zorg. 
  • Drachtige merries kunnen niet worden behandeld.
  • Inenten en een behandeling kunnen beter niet vlak na elkaar worden gepland.
  • Neem van te voren contact op wanneer je paard zich niet aan laat raken en/of geen voetjes kan geven.
  • Houd er rekening mee dat een eerste consult ongeveer 60-90 minuten kan duren. Een vervolgafspraak zal ongeveer 45-75 minuten duren.