Toolbox

Toolbox

Als therapeut blijf ik mij ontwikkelen. Hieronder een greep uit de mogelijke vaardigheden die ingezet kunnen worden.

Osteopathie is de basis van waaruit gewerkt wordt. Een aantal van de technieken die daarbij toegepast worden in de behandeling wordt hieronder verder uitgelegd.
Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van dry needling en/of medical taping. Ook deze therapievormen worden hieronder toegelicht. 

Femke Postma Equine Osteopathie
Femke Postma Equine Osteopathie